Πρότυπο σύστημα ιατρικού φακέλου

Σε συνεργασία με το Medidia Programming Group ένα πρότυπο σύστημα ηλεκτρονικού αρχείου υγείας αναπτύσσεται για το παιδιατρικό ιατρείο μας.

Μέσω της εφαρμογής “Παιδίατρος” γονείς και κηδεμόνες αποκτούν δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης σε μέρη του ηλεκτρονικού αρχείου υγείας. Η εφαρμογή βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης με σταδιακή προσθήκη νέων δυνατοτήτων. Οι δυνατότητες δυνατό να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν στο App Store. Για τη χρήση της εφαρμογής είναι απαραίτητη η αποδοχή των όρων χρήσης της.

Step by step

  • "κατεβάστε" την εφαρμογή στη φορητή σας συσκευή (η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν στο appstore
  • διαβάστε τους όρους χρήσης και υπογράψτε το σχετικό έντυπο (διαθέσιμο στη γραμματεία μας)
  • "ξεκλειδώστε" την εφαρμογή στη γραμματεία μας
  • η εφαρμογή είναι έτοιμη για χρήση
E.H.R.

Δημογραφικά

έλεγχος και δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας

Θέματα συζήτησης

καταγραφή ερωτήσεων και θεμάτων συζήτησης για την επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση

Σωματομετρικά

καταγραφή και παρακολούθηση της σωματικής ανάπτυξης με βάση της καμπύλες ανάπτυξης όπως περιγράφονται στα εθνικά πρότυπα

Εμβολιασμοί

έλεγχος του ιστορικό εμβολιασμών του παιδιού

Ερωτηματολόγια

απάντηση σε αναπτυξιολογικά ερωτηματολόγια εκτίμησης ανάλογα με την ηλικία του παιδιού

Ενημερώσεις

ενημερώσεις για σημαντικά παιδιατρικά θέματα και τη λειτουργία του ιατρείου

Screenshots

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη χωρίς χρέωση στο App Store

Create your account