Κανονισμός Λειτουργίας

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ιατρείου επικαιροποιείται με στόχο την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του ιατρείου και τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ραντεβού

 • Το σύνολο των επισκέψεων διενεργείται κατόπιν ραντεβού.
 • Για τους παιδιατρικούς ασθενείς επιτρέπεται παρουσία μέχρι 2 συνοδών στο χώρο του ιατρείου.
 • Με στόχο τον περιορισμό συνωστισμού και διασποράς λοιμώξεων στο χώρο του ιατρείου, σε περιπτώσεις καθυστέρησης προσέλευσης άνω των 10′ τα ραντεβού επαναπρογραμματίζονται.
 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την προσέλευση αλλά και την παραμονή στο χώρο για το σύνολο των συνοδών και παιδιών > 4 ετών με συμπτωματολογία λοίμωξης.
 • Συστήνεται έλεγχος αντιγόνου Covid-19 προ της προσέλευσης για τους ασθενείς με συμπτωματολογία λοίμωξης.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση/ επαφή με τον ιατρικό εξοπλισμό ατόμων που δεν ανήκουν στο προσωπικό στελέχωσης του ιατρείου.
 • Η ασφάλεια του εισπνεόμενου αέρα εξασφαλίζεται με τη διαρκή ανανέωσή του με φυσικό αερισμό, ενώ παράλληλα γίνεται χρήση συσκευών για αποστείρωση αέρα και επιφανειών με UVGI και PCO φωτοκαταλυτική οξείδωση. Οι κλιματιστικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με φίλτρα ενεργού άνθρακα. Δεν επιτρέπεται το κλείσιμο ή ο περιορισμός των θέσεων φυσικού αερισμού από τους συνοδούς (παρακαλούμε μην κλείνετε πόρτες, παράθυρα).
 • Το σύνολο του προσωπικού του ιατρείου είναι εμβολιασμένο κατά της COVID-19 και κατά του ιού της εποχικής γρίπης.
 • Στην είσοδο του ιατρείου διατίθεται αντισηπτικό σε ειδικά διαμορφωμένο stand.

Tηλεφωνικό κέντρο
210 76 45 548

Καθημερινές
12:00'-20:00'

Έκδοση και παραλαβή συνταγών, παραπεμπτικών, βεβαιώσεων

Αν επιθυμείτε να παραλάβετε κάποιο παραπεμπτικό/ συνταγή/ βεβαίωση παρακαλούμε έρχεστε σε επικοινωνία με τη γραμματεία μας εγκαίρως τηλεφωνικά – δύο εργάσιμες είναι ο απαιτούμενος χρόνος. Σταθερός μας στόχος, η ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής σας στο χώρο αναμονής.

Tips

 • τήρηση των χρόνων προσέλευσης
 • υιοθέτηση μέτρων ατομικής προστασίας
 • μη κατανάλωση τροφίμων στο χώρο
 • υπογραφή εγγράφου GDPR

Συνοδά πρόσωπα

Επιτρέπονται στο χώρο του ιατρείου μέχρι δυο συνοδοί για τους παιδιατρικούς ασθενείς.

Στο χώρο του ιατρείου

 • Παραμένετε στους χώρους που σας υποδεικνύει το ιατρονοσηλευτικό μας προσωπικό.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση βρεφικών καροτσιών στο χώρο του ιατρείου.
 • Οι συνοδοί είναι υπεύθυνοι για την τήρηση εποπτείας των παιδιών.
 • Διατηρείτε αποστάσεις ασφαλείας (> 2 μέτρων) εσείς και το παιδί από το ιατρικό και νοσηλευτικό μας προσωπικό.

“Today I shall behave, as if this is the day I will be remembered”

Dr. Seuss

Κατανάλωση τροφίμων

Δεν επιτρέπεται, για λόγους περιορισμού λοιμώξεων, η κατανάλωση τροφίμων στους χώρους του ιατρείου. Ο θηλασμός επιτρέπεται σε όλους τους χώρους του ιατρείου.

GDPR

Για την απρόσκοπτη μεταξύ μας επικοινωνία είναι απαραίτητη η υπογραφή και παράδοση στη γραμματεία μας εντύπου GDPR το οποίο αφορά στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στη γραμματεία .μας.

Newsletter

Create your account