Το φως που βλέπουμε με το δέρμα μας

Καραντίνα και παιδί

Καραντίνα και παιδί

4 years ago
Καθώς η καραντίνα λόγω SARS-CoV-2 🦠 παρατείνεται, η διατήρηση σταθερού προγράμματος ύπνου των παιδιών 🕰 είναι σημαντική για τη σωματική αλλά και την ψυχική τους υγεία. Η ρύθμιση του χρονοδιαγραμματος του ύπνου 🛏 έχει ως βάση: - την αφύπνιση ⏰ σε συγκεκριμένη ώρα με μικρές αποκλίσεις της τάξης των 30’ - περιορισμό χρόνου ύπνου κατά…
Read More

Create your account