Καραντίνα και παιδί

Καραντίνα και παιδί

Καθώς η καραντίνα λόγω SARS-CoV-2 🦠 παρατείνεται, η διατήρηση σταθερού προγράμματος ύπνου των παιδιών 🕰 είναι σημαντική για τη σωματική αλλά και την ψυχική τους υγεία. Η ρύθμιση του χρονοδιαγραμματος του ύπνου 🛏 έχει ως βάση:
– την αφύπνιση σε συγκεκριμένη ώρα με μικρές αποκλίσεις της τάξης των 30’
– περιορισμό χρόνου ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας 🌞
– κατάκλιση σε «λογικό» χρονικό πλαίσιο για το νυχτερινό ύπνο 🌙

Η χρήση οθονών 📱 πχ tablet ή τηλεόρασης προ ύπνου 😴 διαταράσσει την παραγωγή της μελατονίνης ορμόνης που εμπλέκεται στη ρύθμιση του κιρκαδιανού ρυθμού (βιολογικό ρολόι)

#KidCare #μένουμεσπίτι #sarscov2 #covid19 #sleeping #screentime #melatonin

Leave A Comment

Create your account