Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τη Γενική…

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την έναρξη προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ιατρικής Βεβαίωσης.

Η Βεβαίωση αυτή ΔΕΝ είναι τυπική καθώς διευκρινίζονται από τη Γ.Γ.Α. τα ακόλουθα ως προαπαιτούμενα για την έκδοση της:

1. Συμπλήρωση του εντύπου Προαγωνιστικού Ιατρικού Ιστορικού Αθλητών
Το έντυπο συμπληρώνεται από τους αθλητές (ή τους κηδεμόνες τους), με τη βοήθεια εφόσον χρειαστεί, και παραμένει στην κατοχή του υπογράφοντος την Ιατρική Βεβαίωση ιατρού.

2. “Ο ιατρός μετά την κλινική εξέταση και τη συμπλήρωση του εντύπου του ιατρικού ιστορικού και εφόσον κρίνει ότι δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, συμπληρώνει το έντυπο της σχετικής ιατρικής βεβαίωσης η οποία επιτρέπει στον αθλητή/τρια να ξεκινήσει προπονήσεις.”

– Το έντυπο ¨Προαγωνιστικού Ιατρικού Ιστορικού Αθλητών” είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: https://www.gga.gov.gr/images/entypo_proagonistikou.docx

– Οι αναλυτικές διευκρινίσεις για τη διαδικασία έκδοσης της Ιατρικής Βεβαίωσης είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο https://www.gga.gov.gr/images/odigies_symplirwsis_iatrikou_istorikou_kai_vevaiwsis.pdf

Leave A Comment

Create your account