Προσαρμογή συστάσεων για αντιγριπικό εμβολιασμό λόγω πανδημίας SARS-CoV-2

Κατά την προσεχή χειμερινή περίοδο αναμένεται η παράλληλη επιδημία των ιών της εποχικής γρίπης και SARS-CoV-2 .

Οι δυο ιογενείς παράγοντες, αν και παρουσιάζουν ορισμένα κοινά στοιχεία στην κλινική τους συμπτωματολογία, δεν προσφέρουν κάποια μορφή διασταυρούμενης ανοσοπροστασίας και η λοίμωξη από τον ένα με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτρέπει λοίμωξη απο τον άλλο. Επιπρόσθετα οι πρώτες αναλύσεις της παγκόσμιας εμπειρίας των προηγούμενων μηνών, καταδεικνύουν σημαντική επιβάρυνση της κλινικής εικόνας των ασθενών με συλλοίμωξη, που αντιστοιχεί σε αύξηση των επιπλοκών, ανάγκης νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, πιθανότητας διασωλήνωσης και τελικά θνητότητας λόγω της νόσου.

Η πρόληψη της λοίμωξης εστιάζεται στην τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης και στην ανάπτυξη κατάλληλων εμβολίων για το σκοπό αυτό.

Και ενώ η ανάπτυξη εμβολίου για την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2 βρίσκεται ακόμα στην καλύτερη περίπτωση στο στάδιο των κλινικών δοκιμών, το εμβόλιο για την πρόληψη της εποχικής γρίπης αναμένεται να είναι διαθέσιμο για χρήση στη χώρα μας ήδη στις αρχές Οκτωβρίου.

Λαμβάνοντας υπόψιν:

⁃ τη σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα των ιών της γρίπης και Sars-CoV-2

⁃ την πιθανότητα συλλοίμωξης, κατά τους επόμενους μήνες, με δυνητική επιβάρυνση της κλινικής συμπτωματολογίας

⁃ την αδυναμία προληπτικού εμβολιασμού για το SARS-CoV-2

⁃ την περιορισμένη γνώση, εμπειρία (ο ιός έχει αναγνωριστεί εδώ και λιγότερο από 12 μήνες) αλλά και την έλλειψη ειδικής φαρμακευτικής θεραπείας για την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2

⁃ την περιορισμένη εμπειρία και γνώση όσον αφορά στις άμεσες και απώτερες επιπλοκές του ιού, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία

⁃ την περιορισμένη σε πόρους πρόσβαση σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες νοσοκομειακές δομές και το χαμηλό αριθμό κατάλληλα υποστηριζόμενων κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας

⁃ την απώλεια εκπαιδευτικών ωρών νοσούντων μαθητών που έρχεται να προστεθεί σε μια προηγούμενη ελλιπή σχολική χρονιά

⁃ την απώλεια εργατοωρών για τα εργαζόμενα μέλη των οικογενειών νοσούντων με συμπτώματα λοίμωξης

⁃ τα δεδομένα ασφαλείας και την μακροχρόνια εμπειρία απο τη χρήση του αντιγριπικού εμβολίου

Συστήνουμε στους ασθενείς μας για την περίοδο 2020 – 2021 τον καθολικό αντιγριπικό εμβολιασμό με χρήση εγκεκριμένου για την ηλικία τετραδυνάμου αντιγριπικού εμβολίου από την ηλικία των 6 μηνών.

Ο εμβολιασμός συστήνεται να διενεργηθεί κατά το μήνα Οκτώβριο.

Το αντιγριπικό εμβόλιο δυνατό να συγχορηγηθεί, σε διαφορετική θέση, με εμβόλια που περιλαμβάνονται στο βασικό πρόγραμμα του εθνικού χρονοδιαγράμματος εμβολιασμών.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

⁃ Υπάρχουν συγκεκριμένες ιατρικές αντενδείξεις που δυνατό να μην επιτρέπουν τον εμβολιασμό σε ορισμένους ασθενείς

⁃ Παιδιά ηλικίας κάτω των εννέα ετών, που δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν τουλάχιστον δυο δόσεις αντιγριπικού εμβολιασμού, χρήζουν δυο δόσεις του εμβολίου με μεσοδιάστημα ενός μήνα.

⁃ Σε περιπτώσεις γνωστού ιστορικού αλλεργίας στο αβγό συστήνουμε τη διενέργεια, τουλάχιστον της πρώτης δόσης, του αντιγριπικού εμβολίου σε αλλεργιολογικό ιατρείο

⁃ Το αντιγριπικό εμβόλιο δεν παρουσιάζει απόλυτη αποτελεσματικότητα αλλά ακόμα και στην περίπτωση μειωμένης απόδοσης φαίνεται να μειώνει σημαντικά τη βαρύτητα της νόσου

⁃ Ο καθολικός εμβολιασμός για άτομα άνω των 6 μηνών συστήνεται από WHO, CDC, Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία αλλά δεν περιλαμβάνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, στο βασικό χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών της Ελλάδας. Το πρόγραμμα εστιάζει στην προστασία ομάδων υψηλού κινδύνου

⁃ Η συνταγογράφηση του αντιγριπικού εμβολίου, σύμφωνα με σχετική κρατική ανακοίνωση, θα μπορεί να διενεργηθεί από 28/9/20, οπότε και θα σας ενημερώσουμε με μέα ενημέρωση μέσω του newsletter μας για τις ομάδες πληθυσμού στις οποίες θα παρέχεται η μέσω συνταγογράφησης κάλυψη του κόστους αγοράς του εμβολίου

⁃ Σε περιπτώσεις ελλείψεων αντιγριπικών εμβολίων είναι πιθανό να περιοριστεί κρατικά η πρόσβαση στην προμήθεια του εμβολίου με συγκεκριμένο πλαίσιο, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην κάλυψη συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

Leave A Comment

Create your account