Καλή αρχή λοιπόν, σε όλα τα παιδιά️️!!! Καλές αντοχές, στους δασκάλους!!! Ηρεμία, σύνεση, ελπίδα…

Καλή αρχή λοιπόν, σε όλα τα παιδιά️️!!! Καλές αντοχές, στους δασκάλους!!! Ηρεμία, σύνεση, ελπίδα…

Καλή αρχή λοιπόν, σε όλα τα παιδιά❤️❤️!!! Καλές αντοχές, στους δασκάλους😊!!! Ηρεμία, σύνεση, ελπίδα σε όλους μας😇!!!

#KidCare #firstdayofschool

Leave A Comment

Create your account