Κωδικός μετακίνησης για SMS στο 13033 για την επίσκεψή σας στο KidCare

Λόγω των μέτρων περιορισμού μετακινήσεων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από 7/11/20, προ της προγραμματισμένης επίσκεψής σας στο παιδιατρικό μας ιατρείο θα χρειαστεί αποστολή μηνύματος SMS στο 13033 με τη σύνταξη:

1 [κενό] Ονοματεπώνυμο [κενό] Διεύθυνση κατοικίας

Create your account