Διαχείριση παιδιατρικών ασθενών ενταγμένων σε σχολικές μονάδες, στην περίοδο της πανδημίας COVID-19

Σταχυολογούμε τα σημαντικότερα σημεία της από 11/11/20 ανακοίνωσης του ΕΟΔΥ για τη λειτουργία σχολικών μονάδων και τη διαχείριση κρουσμάτων COVID-19 σε παιδιά ενταγμένα σε σχολικές μονάδες…

Κριτήρια διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19:

Ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 χαρακτηρίζεται παιδί που χωρίς ενδείξεις εναλλακτικής διάγνωσης παρουσιάζει ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα συμπτώματα:

  • πυρετός >37,5°C
  • βήχας
  • δύσπνοια
  • ανοσμία/ αγευσία
  • γαστρεντερικά συμπτώματα

Διαγνωστικός έλεγχος COVID-19

Ο ΕΟΔΥ αποδέχεται το αποτέλεσμα ελέγχου COVID-19 με:

  • μοριακό τεστ
  • «αξιόπιστο ταχύ τεστ ανίχνευσης αντιγόνου» (rapid test) (σ.σ. παραμένουμε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στα rapid tests καθώς η αξιοπιστία τους φαίνεται να μην είναι σταθερή και κατά κανόνα να κυμαίνεται σε επίπεδα 55-65%. Αποτελούν όμως μια εκ των πραγμάτων αποδεκτή πλέον επιλογή για πρακτικούς -ταχύτητα αποτελέσματος- αλλά και οικονομικούς λόγους.

Ενημέρωση σχολικής μονάδας για επιβεβαιωμένο κρούσμα

Σε περίπτωση που το διαγνωστικό τεστ του ατόμου που χαρακτηρίστηκε ύποπτο κρούσμα COVID-19 είναι ΘΕΤΙΚΟ, γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας ή/και τον/την διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19.

Περίοδος μεταδοτικότητας

Το χρονικό διάστημα που ένας ασθενής μπορεί να μεταδώσει τον ιό (για COVID-19 σε τυπικές περιπτώσεις είναι:

⁃ από 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων

⁃ και έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν

Επιστροφή επιβεβαιωμένου ή υπόπτου κρούσματος COVID-19 στο σχολείο:

Επιτρέπεται επιστροφή παιδιού το οποίο έχει βρεθεί θετικό σε COVID-19 ή αποτελεί ύποπτο κρούσμα στο οποίο όμως ΔΕΝ έχει διενεργηθεί τεστ σε:

Ήπια – μέτρια νόσηση: 10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και εφόσον έχουν παρέλθει τρία 24ωρα απυρεξίας (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού) και βελτίωσης των συμπτωμάτων

Σπάνιες ειδικές καταστάσεις (πολύ σοβαρή νόσηση, ανοσοκαταστολή): μέχρι 20 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού

Για την επιστροφή δεν χρειάζεται αρνητικό τεστ.

Επιστροφή ασθενούς με αρνητικό τεστ για COVID-19 στο σχολείο:

⁃ Το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και τη βελτίωση των συμπτωμάτων του

⁃ Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης

Ποιοι θεωρούνται «στενές επαφές»

Ως «στενές επαφές» χαρακτηρίζονται άτομα που έχουν έλθει σε επαφή με πάσχοντα από COVID-19, κατά την περίοδο μεταδοτικότητας, σε απόσταση <1,5 μέτρο, για χρονικό διάστημα ≥15 λεπτά και χωρίς σωστή χρήση μάσκας· ή είχαν επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις.

Περίοδος επώασης της λοίμωξης COVID-19

Το χρονικό διάστημα μεταξύ της έκθεσης στον ιό και της εμφάνισης εκδηλώσεων της νόσου είναι 1 έως 14 ημέρες.

Καραντίνα για «στενές επαφές»

Μαθητές που θεωρούνται «στενές επαφές» επιβεβαιωμένου κρούσματος μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο αφού περάσουν 14 ημέρες της καραντίνας χωρίς να εκδηλώσουν συμπτωματολογία.

Ιατρικές βεβαιώσεις για επιστροφή στο σχολείο

«Για την επιστροφή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Tο ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις μαθητών που εκδήλωσαν συμπτώματα τα οποία τελικά δεν αποδόθηκαν σε COVID-19» ή παρέμειναν σε καραντίνα ως «στενές επαφές» επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ αναλυτικά εδώ

Create your account