Όχι, δεν κρύωσε

Το κοινό κρυολόγημα δεν έχει καμία σχέση με την έκθεση σε κρύο ή ρεύματα αέρα.

Πρόκειται για τον κοινό χαρακτηρισμό ήπιων και αυτοπεριοριζόμενων λοιμώξεων του αναπνευστικού που εμφανίζονται με ρινίτιδα, φτέρνισμα, βήχα, πονοκέφαλο, χαμηλό πυρετό και αίσθημα κακουχίας. Το συχνότερο αίτιο κοινού κρυολογήματος αποτελούν οι ρινοϊοί.

Τα συμπτώματα είναι έντονα για τις πρώτες 2-3 ημέρες της νόσου, ενώ για την πλήρη αποκατάστασή τους είναι δυνατό να χρειαστούν μέχρι και 2 εβδομάδες. Η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική.

Μετά την αρχική παιδιατρική εκτίμηση και διάγνωση είναι δυνατό να χρειαστεί επανεκτίμηση σε περιπτώσεις επιδείνωσης των συμπτωμάτων, υψηλού πυρετού ή επηρεασμένης γενικής εικόνας του παιδιού.

Δεν υπάρχει εμβόλιο για την πρόληψη του κοινού κρυολογήματος, η προφύλαξη βασίζεται στον καλό αερισμό των χώρων και την τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.

Create your account