Θεοφάνεια

Η σημασία των Θεοφανείων για το χριστιανικό κόσμο, συμβολική και ουσιαστική, φαίνεται από την πρώιμη απεικόνισή τους ήδη στις κατακόμβες.

Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού η αναπαράσταση της βάπτισης του Χριστού γίνεται με παρουσίαση του Χριστού με μορφή παιδιού ή αμούστακου νέου.

Τέτοια εικόνα της βάπτισης συναντούμε στην κατακόμβη του Αγίου Καλλίστου που χρονολογείται στον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν.

Χρόνια πολλά και καλή φώτιση σε όλους!

Create your account