Επικαιροποίηση της εκπαίδευσης του ιατρονοσηλευτικού μας στην αντιμετώπιση οξέων συμβαμάτων

Οι πρώτες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης εμφανίζονται ήδη στα 1530.

Έκτοτε οι μέθοδοι αυτοί ανανεώνονται με βάση την εμπειρία και την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος.

Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση βασίζεται πλέον στο συνδυασμό μαλάξεων του θωρακικού τοιχώματος και παροχής αέρα στο αναπνευστικό με συγκεκριμένο ρυθμό ενώ παράλληλα αναπτύσσονται πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση οξέων συμβαμάτων με το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Οι γνώσεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του ιατρείου μας για την αντιμετώπιση οξέων συμβαμάτων επικαιροποιούνται σταθερά για την μεγαλύτερη ασφάλειά σας.

Μείνετε συντονισμένοι…

Create your account