Η φύση έχει τον τρόπο της

Το “Cladosporium sphaerospermum” αποτελεί ένα είδος μύκητα με μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Το είδος αυτό εντοπίστηκε να αναπτύσσεται στην περιοχή του πυρηνικού ατυχήματος του Chernobyl και κυριολεκτικά τρέφεται από ραδιενέργεια. Συγκεκριμένα μεταβολίζει ακτινοβολία γάμμα και τη μετατρέπει σε χημική ενέργεια, μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως ραδιοσύνθεση. Με τον τρόπο αυτό μπλοκάρει σημαντικό μέρος της ακτινοβολίας σχηματίζοντας ένα τείχος βιοπροστασίας στις επιφάνειες που καλύπτει.

Σε τροχιά 408 χιλιόμετρα πάνω από τη γη του Chernobyl βρίσκεται ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS). Κάτι σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι ένα κύριο πρόβλημα των αστροναυτών που βρίσκονται σε τροχιά αποτελεί η έκθεση στην κοσμική ακτινοβολία. Στο επίπεδο της τροχιάς και καθώς εκεί λείπει η προστατευτική ισχύς του μαγνητικού πεδίου της γης και η ατμόσφαιρα, τα επίπεδα ακτινοβολίας είναι εικοσαπλάσια από αυτά που δέχεται κανείς στην επιφάνεια του πλανήτη.

Οι επιστήμονες της NASA κατέληξαν σε ένα πρωτότυπο πείραμα. Στη δοκιμαστική ανάπτυξη του μύκητα στον ISS με στόχο να δοκιμάσουν την ικανότητά του στην απορρόφηση της κοσμικής ακτινοβολίας. Ισως στο μέλλον ο βιολογικός αυτός φραγμός ως ζωντανή επίστρωση να επιτρέπει τον απεγκλωβισμό από τη γήινη επιφάνεια και την ασφαλή παραμονή του ανθρώπου στο διάστημα.

Create your account