Συμπτωματολογία COVID-19 στα παιδιά

Όσον αφορά στη συμπτωματολογία COVID-19 🦠 στους παιδιατρικούς ασθενείς:

✅ Λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς παρουσιάζουν πυρετό.
✅ Μόλις λίγο περισσότεροι από 1 στους 3 έχουν βήχα.
✅ Η αναπνευστική δυσχέρεια εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα που εμφανίζεται το κοιλιακό άλγος και με τη μισή συχνότητα σε σχέση με τις γαστρεντερικές ενοχλήσεις.
✅ Η ρινίτιδα αποτελεί σύμπτωμα όχι όμως το συχνότερο.
✅ Ο πονόλαιμος εμφανίζεται σε ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 1 στα 7 παιδιά.
✅ Οι διαταραχές της όσφρησης, σύμπτωμα ιδιαίτερα συχνό σε ενήλικες, απαντώνται σε μόλις 1% των παιδιατρικών ασθενών.
✅ Αριθμός παιδιών εμφανίζει ποικίλης μορφολογίας δερματικά εξανθήματα.

🆘 Οι περισσότεροι παιδιατρικοί ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί ή εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Η έγκαιρη αναγνώρισή τους δεν στοχεύει στην ειδική θεραπεία αλλά στον περιορισμό της διασποράς.

Create your account