Εμβολιασμός ηλικιών άνω των 12 ετών κατά της COVID-19

Η πλατφόρμα προγραμματισμού εμβολιασμών κατά της COVID-19 έχει πλέον ανοίξει για τις ηλικίες άνω των 12 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι τα εμβόλια της συνεργασίας Pfizer και BioNTech και Moderna κατά της νόσου, έχουν λάβει έγκριση για τις ηλικίες >12 ετών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Το εμβόλιο τεχνολογίας mRNA φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποδοτικό προσφέροντας επίπεδα προστασίας του επιπέδου 95% στην κλασική μορφή του ιού. Οι μεταλλάξεις του ιού δυνατό να υποβιβάσουν σε κάποιο βαθμό τη δράση του εμβολίου το οποίο όμως εξακολουθεί να εκτιμάται ως αποδοτικό απέναντι σε αυτές τουλάχιστον μετά την πάροδο δύο εβδομάδων από την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος.

Το εμβόλιο χορηγείται ενδομυϊκά (στη θέση του δελτοειδούς) σε δύο δόσεις με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 3 εβδομάδων. Υπάρχουν πλέον δεδομένα που υποστηρίζουν ότι αύξηση του μεσοδιαστήματος των δυο δόσεων είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανοσολογικής απόκρισης και της απόδοσης του εμβολίου.

Ο δέκτης του εμβολίου πρέπει να παραμένει σε καθιστή ή ξαπλωμένη θέση κατά τη διάρκεια της χορήγησης.

Όσον αφορά στις παρενέργειες, πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν παρατηρηθεί αντιδράσεις υπερευαισθησίας, αλλεργικής δηλαδή μορφής, με χρόνο εμφάνισης από 1 λεπτό και μέχρι και 19 ώρες μετά τη χορήγηση. Ο μέσος χρόνος παρατήρησης είναι τα 10 λεπτά μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Στις αντιδράσεις υπερευαισθησίας έχουν σημειωθεί κνίδωση, δερματικά εξανθήματα ή ακόμα και σημαντική αναφυλακτική αντίδραση με αγγειοοίδημα, ναυτία και απόφραξη του αναπνευστικού. Για το λόγο αυτό η παραμονή στο χώρο του εμβολιαστικού κέντρου για τουλάχιστον 15’ μετά τη χορήγηση κρίνεται επιβεβλημένη.

Έχουν επίσης αναφερθεί τοπικές αντιδράσεις στη θέση εμβολιασμού, κόπωση, κεφαλαλγία, μυαλγίες, πυρετός κ.α.

Αντένδειξη εμβολιασμού αποτελεί η σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε προηγούμενη δόση του εμβολίου ή κάποιο από τα συστατικά του (πχ polyethylene glycol).

Create your account