Εμβολιασμός και των αγοριών κατά του HPV

Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων, Human papillomavirus (HPV), αποτελεί σεξουαλικώς μεταδιδόμενο παθογόνο που προκαλεί νόσο σε στοματοφάρυγγα και πρωκτογεννητική περιοχή.

Η εμμένουσα λοίμωξη με υψηλού κινδύνου γονότυπους HPV αποτελεί την αιτία για την ανάπτυξη πάνω από το 90% των περιπτώσεων καρκίνων του τραχήλου της μήτρας, 90% των καρκινωμάτων της πρωκτικής περιοχής και πολύ σημαντικό ποσοστό των καρκίνων στόματος, κόλπου και πέους. Ταυτόχρονα αποτελεί το λοιμώδες αίτιο ανάπτυξης κονδυλωμάτων.

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων έχει επιτρέψει την πρόληψη λοίμωξης από τον HPV και της εμφάνισης σχετικών με αυτή νοσημάτων.

Με πρόσφατο δελτίο τύπου (4/3/22) το υπουργείο υγείας ανακοίνωσε την τροποποίηση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμών το οποίο πλέον θα περιλαμβάνει τον εμβολιασμό και των αγοριών κατά της νόσου HPV.

Το εμβόλιο χορηγείται ως ενέσιμο ενδομυϊκά. Έχει έγκριση για χρήση από την ηλικία των 9 ετών. Ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται από την ηλικία χορήγησης της πρώτης δόσης. (2 και 3 δόσεις αντίστοιχα εάν η πρώτη δόση έχει χορηγηθεί σε ηλικία πριν η μετά τη συμπλήρωση του 15ου ηλικιακού έτους).

Το κόστος εμβολιασμού εμβολίων ενταγμένων στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών καλύπτεται μέσω συνταγογράφησης από το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων και παρέχονται δωρεάν.

Create your account