“Winter is coming”… again

Τα προληπτικά περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της COVID-19 πανδημίας έχουν πλέον αρθεί στην πλειονότητά τους. Η σχολική περίοδος ήδη έχει ξεκινήσει και παράλληλα οι συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις έχουν κάνει σαφή την παρουσία τους.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου ήρθαμε αντιμέτωποι με εκτός εποχής επιδημικά κύματα εποχικών λοιμώξεων. Η γρίπη δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Με ένα συνολικά χαμηλό αριθμό κρουσμάτων η γρίπη έκανε την εμφάνισή της στα μέσα του προηγούμενου Μαρτίου με μια ακόλουθη μικρή έξαρση για την περίοδο ενός περίπου μήνα. Στη συνέχεια παρατηρήθηκαν σποραδικά κρούσματα ακόμα και κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Η παραπάνω κατανομή των κρουσμάτων διαφέρει σημαντικά από τη συνήθη που αφορά σε κρούσματα για τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου – Μαρτίου. Η COVID-19 παράλληλα χαρακτηρίστηκε από σημαντική έξαρση κατά τους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες που έδωσε στον προσβεβλημένο πληθυσμό μια μικρή περίοδο ανοσολογικής χάριτος. Η βαρύτητα της νόσου κατά την περίοδο αυτή υπήρξε σημαντικά πιο ανεκτή.

Για τη φετινή χειμερινή περίοδο αναμένεται μία έξαρση των συνήθων ιογενών λοιμώξεων, παράλληλα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα σημαντικό επιδημικό κύμα γρίπης το κύμα αυτό αναμένεται να συμπέσει με νέες εξάρσεις της COVID-19, ο ιός φάνηκε άλλωστε πολύ ικανός για μεταλλάξεις που του επιτρέπουν να διαφεύγει της ανοσιακής άμυνας και να επιφέρει επαναλοιμώξεις.

Όσον αφορά στα συχνά ερωτήματά σας σχετικά με δυνατότητες ανσοσοενίσχυσης της παιδικής άμυνας, θα επιμείνουμε στη σωστή διατροφή που καλύπτει το σύνολο των διατροφικών ομάδων, την αποφυγή του γρήγορου φαγητού και τον περιορισμό της χρήσης γλυκών και ζαχαρούχων τροφίμων. Εστιάστε στο παιχνίδι και την αθλητική δραστηριότητα σε ανοικτούς χώρους, την έκθεση σε ήλιο, με λογική και σύνεση, στους επαρκείς χρόνους ύπνου και τον γενικό περιορισμό της χρήσης οθονών. Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης, παρά τους όποιους περιορισμούς του, αποτελεί σημαντικό όπλο στην ιατρική φαρέτρα περισσότερα μπορείτε να δείτε στο σχετικό κείμενό μας για τον αντιγριπικό εμβολιασμό.

Συχνά μας επικοινωνείτε την πρόθεσή σας για χρήση “ανοσοενισχυτικών” συμπληρωμάτων διατροφής για παιδιά. Από τη μέχρι σήμερα βιβλιογραφία κρίνουμε ότι τα στοιχεία (κόστος/ κίνδυνος/ αποτελεσματικότητα) δεν επαρκούν για να συστήσουμε σχετικά σκευάσματα. Στην περίπτωση που επιλέξετε κάποιο από αυτά τηρείστε τυπικά τις οδηγίες χρήσης. Θα πρέπει να έχετε υπόψιν ότι στην κλασική ιατρική αποτελεί φάρμακο “κάθε ουσία ή σύνθεση ουσιών που χαρακτηρί­ζεται ως έχουσα θεραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες έναντι ασθενειών ανθρώπων ή ζώων”. Εξ΄ ορισμού κάθε φαρμακευτική ουσία έχει συγκεκριμένη και αναμενόμενη αποτελεσματικότητα αλλά παράλληλα και ανεπιθύμητες ενέργειες. Η χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών γίνεται με κατά περίπτωση εκτίμηση της σχέσης εκτιμώμενης αποτελεσματικότητας/ κινδύνου που προκύπτει από τη χρήση της.

Τα βασικά μέτρα περιορισμού λοιμώξεων εξακολουθούν να αποτελούν:

  • Ο καλός και σταθερός αερισμός των χώρων.
  • Η χρήση μάσκας σε περιοχές συγχρωτισμού/ περιορισμένου αερισμού.
  • Το καλό πλύσιμο των χεριών.
  • Η προφύλαξη των υπολοίπων με χρήση μάσκας, διατήρηση αποστάσεων, αποφυγή χρήσης κοινών αντικειμένων είναι σημαντική με τις πρώτες ενδείξεις λοίμωξης.
  • Και για τη φετινή χρονιά κρίνουμε απαραίτητο τον έλεγχο με διαγνωστικό τεστ για τον περιορισμό διασποράς της COVID-19. Η συγκεκριμένη λοίμωξη εξακολουθεί να παραμένει δυνητικά επικίνδυνη και εξαιρετικά μεταδοτική.

Για τη φετινή χρονιά διατηρούμε στους χώρους του ιατρείου την υποχρεωτική χρήση μάσκας για προσωπικό και παρευρισκόμενους, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες λειτουργίας ιατρικών χώρων του ΕΟΔΥ. Συστήνουμε επιπρόσθετα τη διενέργεια τεστ ελέγχου για Covid-19 σε συμπτωματικούς ασθενείς προς της επίσκεψης στο χώρο του ιατρείου για κλινική εκτίμηση.

Καλώς ή κακώς τα μακρά καλοκαίρια του Westeros απέχουν από την πραγματικότητά μας. “Winter is coming”, «Hold the door”… open και ας είμαστε προετοιμασμένοι.

Create your account