Επισημάνσεις στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2023

Το επικαιροποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και εφήβων 2023 έχει ανακοινωθεί και τεθεί σε εφαρμογή με την υπ. Αριθ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.7601.

Η σημαντικότερη αναθεώρηση αφορά στην ένταξη του 15-δυνάμου εμβολίου (PCV15) παράλληλα με το 13-δύναμο (PCV13) για την πρόληψη της λοίμωξης από πνευμονιόκοκκο. Το PCV15 καλύπτει επιπλέον 2 οροτύπους πνευμονιόκοκκου τους 22F και 33F. Οι τύποι αυτοί έχουν χαμηλή επίπτωση στην Ελλάδα (3% ο 22F και 0.3% ο 33F).

 • Το εμβολιαστικό σχήμα είναι το ίδιο για τα PCV13 και PCV15.
 • Άτομα που έχουν εμβολιαστεί με ένα εμβόλιο PCV (είτε PCV13 ή PCV15) μπορούν να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους με οποιοδήποτε εμβόλιο (είτε PCV13 ή PCV15).
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με PCV13 δεν χρειάζονται πρόσθετη δόση PCV15.
 • Το εμβόλιο PCV15 αναμένεται να ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να γίνει διαθέσιμο στη χώρα μας εντός των επόμενων εβδομάδων.

Το εμβόλιο κατά της HPV λοίμωξης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εμβολιασμών και αποζημιώνεται πλήρως και για τα δυο φύλα. Ο εμβολιασμός έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων ενδείκνυται σε αγόρια και κορίτσια για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, καθώς επίσης και των καρκίνων του στοματοφάρυγγα, του πρωκτού και του πέους, όπως και καλοήθων νοσημάτων σχετιζόμενων με τον ιό.

 • Ο εμβολιασμός κατά της HPV λοίμωξης συστήνεται στην ηλικία 9–11 ετών.
 • Σε περίπτωση που ο εμβολιασμός δεν γίνει στη συνιστώμενη ηλικία, μπορεί να γίνει αναπλήρωση έως την ηλικία των 18 ετών.
 • Επισημαίνεται ότι το εμβόλιο HPV αποζημιώνεται πλήρως σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15-18 ετών μέχρι 31.12.2023.
 • Η μέγιστη προστασία επιτυγχάνεται εφόσον ο εμβολιασμός ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας.
 • Το σχήμα εμβολιασμού με HPV τροποποιείται ανάλογα με την ηλικία έναρξης του.
 • Στη χώρα μας διατίθεται το εννεαδύναμο (HPV9) εμβόλιο HPV.

Όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδας Β, το εμβόλιο συστήνεται (και αποζημιώνεται) σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών σε άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου. Σε συνοδευτικό κείμενο η επιτροπή υποστηρίζει την τοποθέτησή της παραθέτοντας στοιχεία που αφορούν σε:

 • χαμηλή επίπτωση της νόσου στη χώρα μας.
 • επιφυλάξεις σε σχέση με τη διάρκεια ανοσίας μετά τον εμβολιασμό ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα.
 • αδυναμία μείωσης της μικροβιοφορίας και επομένως της ανάπτυξης συλλογικής ανοσίας έναντι του μηνιγγιτιδοκόκκου οροομάδας Β μέσω του εμβολιασμού (το εμβόλιο προστατεύει το εμβολιασμένο άτομο αλλά δεν συμβάλει στη συλλογική ανοσία).

Τέλος, στο νέο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, δεν γίνεται αναφορά στον εμβολιασμό κατά της COVID19. Οι συστάσεις της εθνικής επιτροπής εμβολιασμών για το συγκεκριμένο εμβόλιο βρίσκονται διαθέσιμες εδώ.

Create your account