Επικαιροποίηση τρόπου λειτουργίας του ιατρείου για την πρόληψη της μετάδοσης της Covid-19

Πρόληψη μετάδοσης νοσημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι έχοντας υπόψιν το ΦΕΚ Β4698 της 22/7/23 (ισχύς από 24/7/23 και μέχρι και 28/8/23), με θέμα την επικαιροποίηση των έκτακτων μέτρων προστασίας δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς της Covid-19, όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου μας:

  • Διατηρείται ο σταθερός φυσικός αερισμός των χώρων του ιατρείου.
  • Επιτρέπεται η παρουσία μέχρι δυο συνοδών για τους παιδιατρικούς ασθενείς.
  • Παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας για τα άτομα ηλικίας από τεσσάρων ετών και άνω στους χώρους του ιατρείου.
  • Συστήνεται έλεγχος αντιγόνου Covid-19 προ της προσέλευσης για τους ασθενείς με συμπτωματολογία λοίμωξης.

Μπορείτε να δείτε τον επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας του ιατρείου μας εδώ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την υποστήριξή σας στην προσπάθειά μας να διατηρούμε το ιατρείο μας ασφαλές για όλους όσους μας εμπιστεύεστε.

Create your account