Αν σπάσει υδραργυρικό θερμόμετρο

Ο υδράργυρος που υπάρχει στο υδραργυρικό θερμόμετρο είναι δυνητικά τοξικός. Σε περίπτωση που ένα υδραργυρικό θερμόμετρο σπάσει συστήνουμε τις παρακάτω ενέργειες:

  • Καλός αερισμός του χώρου για τουλάχιστον 15 λεπτά.
  • Παραμείνετε εκτός του δωματίου για το χρονικό διάστημα που διαρκεί ο αερισμός.
  • Παιδιά και κατοικίδια θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από το χώρο.
  • Συλλέξετε προσεκτικά φορώντας πλαστικά γάντια και χρησιμοποιωντας μικρή πλαστική κάρτα τον υδράργυρο και τα θραύσματα του γυαλιού. ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα.
  • Καθαρίστε ακολούθως την περιοχή με ένα υγρό πανί
  • Συλλέξετε τον υδράργυρο και τα υπόλοιπα υλικά που έχετε χρησιμοποιήσει σε αεροστεγές δοχείο
  • Ο χώρος πρέπει να συνεχίσει να αερίζεται για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον καθαρισμό
  • Ο υδράργυρος δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται σε αποχετεύσεις ή σε οικιακά απορρίμματα επικοινωνείστε με το δήμο σας για τις διαδικασίες που έχει υιοθετήσει για την απόρριψη υδραργύρου και άλλων τοξικών ουσιών.

Tips

  • Ο υδράργυρος ανακλά το φως. Η χρήση δυνατού φακού θα σας διευκολύνει.
  • Ποσότητα νερού στο δοχείο συλλογής του υδραργύρου και των απορριμμάτων θα εμποδίσει την εξάτμιση του υδραργύρου.

Create your account