Ασφαλής Συντήρηση και Μεταφορά Εμβολίων

Η σωστή διαδικασία παραλαβής, συντήρησης και μεταφοράς των εμβολίων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους. Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα εμβόλια του παιδιού σας θα παραμείνουν σε άριστη κατάσταση από την παραλαβή από το φαρμακείο και μέχρι την ώρα της χορήγησης.

Παραλαβή των Εμβολίων από το Φαρμακείο

1. Ελέγξτε τη Συσκευασία:

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία των εμβολίων είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις φθοράς.
 • Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης για να βεβαιωθείτε ότι τα εμβόλια είναι εντός του χρόνου ζωής τους. Στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας η ημερομηνία λήξης αναφέρεται κατά κανόνα με 4 ψηφία που αφορούν σε μήνα και έτος. Για παράδειγμα η καταγραφή 05/27 ή 05/2027 σημαίνει ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί μέχρι το τέλος Μαΐου 2027.
 • Ρωτήστε τον φαρμακοποιό για τυχόν ειδικές οδηγίες συντήρησης σχετικά με το συγκεκριμένο εμβόλιο.

2. Ψυγειάκι Μεταφοράς:

 • Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό ψυγειάκι μεταφοράς με παγοκύστες για να διατηρήσετε τα εμβόλια σε σωστή θερμοκρασία κατά τη μεταφορά από το φαρμακείο στο σπίτι ή το ιατρείο.
 • Βεβαιωθείτε ότι το ψυγειάκι διατηρεί σταθερή θερμοκρασία μεταξύ 2°C και 8°C καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα εμβόλια δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τις παγοκύστες για να αποφύγετε την κατάψυξή τους. Μπορείτε να τυλίξετε τα εμβόλια για το σκοπό αυτό με μία πετσέτα.

Συντήρηση των Εμβολίων στο Σπίτι

1. Σωστή Θερμοκρασία:

 • Τα εμβόλια πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία μεταξύ 2°C και 8°C. Ελέγξτε τη θερμοκρασία του ψυγείου σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη.
 • Αποθηκεύστε τα εμβόλια στο κεντρικό τμήμα του ψυγείου και όχι στην πόρτα για να αποφύγετε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας τους.

2. Αποφυγή Κατάψυξης:

 • Τα εμβόλια δεν πρέπει να καταψύχονται. Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε άμεση επαφή με πάγο ή το πίσω τοίχωμα του ψυγείου.

3. Επαναλαμβανόμενος Έλεγχος:

 • Ελέγξτε ξανά την ακεραιότητα της συσκευασίας αλλά και την ημερομηνία λήξης των εμβολίων περιοδικά αλλά και πριν από τη μεταφορά των εμβολίων στο ιατρείο.

Μεταφορά των Εμβολίων στο Ιατρείο

1. Χρησιμοποιήστε Ψυγειάκι Μεταφοράς:

 • Χρησιμοποιήστε το ίδιο ψυγειάκι μεταφοράς που χρησιμοποιήσατε για την παραλαβή των εμβολίων από το φαρμακείο για τη μεταφορά τους στο ιατρείο.
 • Βεβαιωθείτε ότι το ψυγειάκι διατηρεί σταθερή θερμοκρασία μεταξύ 2°C και 8°C καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα εμβόλια δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τις παγοκύστες για να αποφύγετε την κατάψυξή τους. Μπορείτε να τυλίξετε τα εμβόλια για το σκοπό αυτό με μία πετσέτα.

2. Άμεση Μεταφορά:

 • Προσπαθήστε να μεταφέρετε τα εμβόλια απευθείας από το σπίτι ή το φαρμακείο στο ιατρείο χωρίς καθυστερήσεις. Αποφύγετε την έκθεση των εμβολίων σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε άμεσο ηλιακό φως.

Γενικές Οδηγίες

 • Αν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη μεταφορά και συντήρηση των εμβολίων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 • Τα εμβόλια είναι ευαίσθητα προϊόντα που απαιτούν προσεκτικό χειρισμό. Η μη σωστή μεταφορά και συντήρησή τους μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά τους

Create your account