Προδιαγραφές σωσιβίων

Η ασφάλεια των παιδιών στη θάλασσα είναι ύψιστης σημασίας, και ένα από τα πιο βασικά μέσα για να εξασφαλίσουμε αυτή την ασφάλεια είναι η σωστή χρήση σωσιβίων και άλλων μέσων προστασίας.

Παρακάτω παρατίθενται οι προδιαγραφές για τα σωσίβια ανά ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας στη Θάλασσα (EMSA) και άλλων αρμόδιων φορέων.

Βρέφη και Νήπια (0-4 ετών)

Για τα βρέφη και τα νήπια, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται σωσίβια με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Πλευστότητα: Τουλάχιστον 100 Newtons (N).
 • Σχεδίαση: Πρέπει να διαθέτουν κολάρο κεφαλής που διατηρεί το κεφάλι του παιδιού πάνω από το νερό και υποστήριξη για το λαιμό.
 • Προσαρμογή: Πολλαπλά σημεία προσαρμογής και ρυθμιζόμενοι ιμάντες για ασφαλή εφαρμογή.
 • Πιστοποίηση: Να φέρουν την ένδειξη CE, που δείχνει ότι πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας (EN 13138-1 για πλευστικά βοηθήματα και EN 12402-4 για σωσίβια).

Παιδιά (4-12 ετών)

Για τα μεγαλύτερα παιδιά, τα σωσίβια πρέπει να πληρούν τα εξής:

 • Πλευστότητα: Τουλάχιστον 100 N για παιδιά βάρους 15-30 κιλών και τουλάχιστον 150 N για παιδιά βάρους 30-40 κιλών.
 • Σχεδίαση: Κολάρο κεφαλής και ευδιάκριτα χρώματα, όπως πορτοκαλί ή κίτρινο, με ανακλαστικές ταινίες για αυξημένη ορατότητα.
 • Προσαρμογή: Ρυθμιζόμενοι ιμάντες και ζώνες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή.
 • Πιστοποίηση: Πρέπει επίσης να φέρουν την ένδειξη CE, ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα με τα σωσίβια για βρέφη και νήπια.

Έφηβοι (12+ ετών)

Για τους έφηβους, οι προδιαγραφές για τα σωσίβια περιλαμβάνουν:

 • Πλευστότητα: Τουλάχιστον 150 N, ανάλογα με το βάρος του εφήβου.
 • Σχεδίαση: Σωσίβια που επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, αλλά εξακολουθούν να παρέχουν υποστήριξη κεφαλής και ανακλαστικές ταινίες για ορατότητα.
 • Προσαρμογή: Εύκολα ρυθμιζόμενοι ιμάντες και ζώνες για εξατομικευμένη εφαρμογή.
 • Πιστοποίηση: Να πληρούν τα πρότυπα EN 12402-3 ή EN 12402-2 ανάλογα με την κατηγορία πλευστότητας που απαιτείται.

Σημαντικές Συμβουλές για τη Χρήση Σωσιβίων

 • Πάντα να δοκιμάζετε το σωσίβιο στο παιδί πριν από την χρήση: Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σωστά και άνετα.
 • Εκπαιδεύστε τα παιδιά: Μάθετε στα παιδιά πώς να φορούν και να χρησιμοποιούν τα σωσίβια τους. Είναι σημαντικό να αισθάνονται άνετα και εξοικειωμένα με τον εξοπλισμό.
 • Τακτικός έλεγχος και συντήρηση: Ελέγχετε τα σωσίβια για φθορές και φροντίστε να τα αντικαθιστάτε όταν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς.
 • Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη: Παρά τη χρήση σωσίβιων, η συνεχής επίβλεψη από έναν ενήλικα είναι απαραίτητη.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

– [Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας στη Θάλασσα (EMSA)](https://www.emsa.europa.eu)

 • Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας στη Θάλασσα (EMSA)] https://www.emsa.europa.eu
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή – (Κανονισμοί για τα Σωσίβια) https://ec.europa.eu

Ας περάσουμε ένα ασφαλές καλοκαίρι!

Create your account