Οδηγίες και πληροφορίες για εργαστηριακές εξετάσεις και παρακλινικό έλεγχο

ΛΗΨΗ ΟΥΡΩΝ

Η γενική εξέταση ούρων παρέχει στον παιδίατρο χρήσιμες πληροφορίες με αναίμακτο τρόπο. Αν και δείγμα ούρων δυνατό να χρειαστεί για πληθώρα εξετάσεων, οι συχνότερες εξετάσεις που διενεργούνται σε δείγμα ούρων είναι η γενική εξέταση ούρων και η καλλιέργεια ούρων...

ΚΑΡΤΑ Guthrie

Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει τη χρήση της κάρτας Guthrie από το 1974 στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών. Ο έλεγχος διενεργείται δωρεάν από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού (Ι.Υ.Π.) στο σύνολο των νεογνών και χρηματοδοτείται από το υπουργείο υγείας. Σήμερα ο προληπτικός αυτός έλεγχος στοχεύει εκτός από τη φαινυλκετονουρία στην έγκαιρη ανίχνευση ασθενών με γαλακτοζαιμία, φρουκτοζαιμία, συγγενή υποθυρεοειδισμό, έλλειψη ενζύμου G6PD...

Newsletter

Create your account