Επιστροφή στα θρανία

Η φετινή σχολική χρόνια ξεκινά με σημαντική χαλάρωση των μέτρων κατά της COVID-19 για τους μαθητές σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ (Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908).

Η χρήση μάσκας ατομικής προστασίας είναι πλέον προαιρετική στους χώρους σχολικής δραστηριότητας. Αν και η σωστή χρήση της μειώνει τις πιθανότητες λοίμωξης, εκτιμούμε ως ιδιαίτερα σημαντική την εναρμόνιση του κάθε παιδιού με τη συμπεριφορά των οικείων του σχολικού περιβάλλοντος. Αν για παράδειγμα οι συμμαθητές του δεν φορούν μάσκα, το να πιέσετε το παιδί σας να φοράει δεν θα προσφέρει ουσιαστικό όφελος, ενώ παράλληλα μπορεί να οδηγήσει σε περιθωριοποίηση ή στοχοποίησή του. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι εξακολουθούμε να θεωρούμε σκόπιμη τη χρήση μάσκας κατά τη μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία.

Σε περίπτωση που το παιδί εκδηλώσει συμπτώματα λοίμωξης χρειάζεται έλεγχος του με rapid/ PCR test.

  • Επί θετικού αποτελέσματος το παιδί απομονώνεται για τουλάχιστον 5 ημέρες και μέχρι να έχει παραμείνει απύρετο χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών για τουλάχιστον 24 ώρες με παράλληλη βέβαια ύφεση/ αποκατάσταση της συμπτωματολογίας. Μετά τα παραπάνω επιτρέπεται η επαφή με άλλους μόνο με σταθερή χρήση μάσκας μέχρι και τουλάχιστον τη συμπλήρωση δέκα εικοσιτετραώρων από το θετικό αποτέλεσμα.
  • Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, επιτρέπεται η επιστροφή στο σχολείο εφόσον το παιδί έχει παραμείνει απύρετο χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών για τουλάχιστον 24 ώρες με παράλληλη βέβαια ύφεση/ αποκατάσταση της συμπτωματολογίας.

Για την επιστροφή στη σχολική δραστηριότητα δεν χρειάζεται ιατρική εκτίμηση/ έκδοση ιατρικής βεβαίωσης/ αποτέλεσμα αρνητικού τεστ.

Όσον αφορά στη μη προσμέτρηση των σχολικών απουσιών σε περίπτωση λοίμωξης Covid-19 και απομόνωσης δεν χρειάζεται ιατρική γνωμάτευση. Οι γονείς/ κηδεμόνες του παιδιού εκδίδουν βεβαίωση θετικού ελέγχου από το gov.gr και ακολούθως υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 επιδεικνύοντας ταυτό- χρονα στον/στην διευθυντή/ντρια του σχολείου την αντίστοιχη βεβαίωση θετικού ελέγχου. Για περιπτώσεις που χρειάστηκε νοσηλεία είναι απαραίτητη η προσκόμιση και επίδειξη των σχετικών με τη νοσηλεία νοσοκομειακών εγγράφων.

Η παιδιατρική ομάδα του KidCare σας ευχόμαστε απρόσκοπτη, ευχάριστη και αποδοτική σχολική χρονιά!!!

Create your account