Το σύνδρομο του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Όχι, δεν κρύωσε

4 years ago
Και όμως... Αυτό που ονομάζουμε κοινό κρυολόγημα δεν οφείλεται στην έκθεση σε κρύο και τα ανοικτά παράθυρα δεν αυξάνουν αλλά μειώνουν τις πιθανότητες για την εκδήλωση του!
Read More

Create your account